W trosce o zachowanie prywatności naszych Klientów oraz o ochronę powierzanych nam danych osobowych stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa:

- Dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zabezpieczonej bazie danych, do której dostęp mają jedynie odpowiednio przeszkoleni pracownicy naszej firmy;

- W żadnym wypadku nie są one ujawniane innym firmom, ani osobom trzecim;

- Są one przez nas wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówień oraz, po wyrażeniu zgody przez Klienta, do informowania go o naszych nowościach i promocjach;

- Klient w każdej chwili ma możliwość wglądu oraz dokonania zmian w swoich danych.

- W przypadku płatności kartą kredytową bezpieczeństwo zapewniają właściwe techniki informatyczne, polegające na użytkowaniu 128-bitowego protokołu SSL (Secure Socket Layer), opartego na automatycznym kodowaniu danych, wpisywanych przez Klienta w trakcie zawierania transakcji. Dane te są rozkodowywane bezpośrednio na stronach gwaranta transakcji, czyli PolCardu. W żadnym momencie numer karty kredytowej Klienta nie trafia do naszego sklepu, co uniemożliwia wykorzystanie go do celów innych, niż obsługa tej właśnie, jednorazowej transakcji. Zna go jedynie właściciel karty oraz bank, który ją wydał. Numer ten nie jest również przechowywany na serwerze sklepowym.